Innovativ rehabilitering av muskelskjelett og nevrologiske lidelser

Konsultasjoner Se ledige timer

Om MSK Neurology

Våre tjenester

MSK Neurology bruker eksklusive undersøkelses- og intervensjonsstrategier i konservativ behandling av et mangfold av muskelskjelett- og assosierte nevrologiske lidelser. Vi utfører en distinktiv fysisk undersøkelse, ofte supplementert med diverse billeddiagnostiske metoder, slik som ultralyd, radiologi, eller fundoskopi, for å lande på korrekt problemstilling og behandlingsopplegg. Rehabiliteringsprotokollene som brukes er ikke tidskrevende, og foregår som regel i pasientens eget hjem mellom oppfølgningstimer.

Kjetil Larsen, eieren av MSK Neurology, har skrevet og publisert flere medisinske studier,1 som i detalj beskriver og forklarer hans metoder og fremgangsmetoder. De samme metodene blir undervist og brukt av terapeuter og leger internasjonalt gjennom hans Objective Biomechanics kursserie. Han skriver stadig nye studier sammen med andre internasjonale forskere.  

This is the way one should teach biomechanics. Kjetil invented completely new, science based and clinically proved protocols for many various conditions which were poorly treated until now, with his Objective Biomechanics seminars.

- Prof. Snjezana Lozic

Etter 8 år med ryggplager og 3 prolapser var det Kjetil som ble redningen for min rygg til tross for uttallige besøk hos lege, kiropraktor, fysioterapeut og naprapat!

- Espen Hamre

Ingenting har hjulpet og ingen har kunnet gi meg gode svar på mine smerter. Det var før jeg kom til MSK Neurology og Kjetil Larsen.

- Caroline Høst

Da jeg kom til Kjetil var tonen helt annerledes, og jeg opplevde et kunnskapsnivå som tidligere fagpersoner jeg hadde oppsøkt ikke kan måle seg med.

 
- Espen Brukusten

GRUNDIG UNDERSØKELSE

En grundig gjennomgang av din historikk og symptomer, såvel som eventuell billeddiagnostikk blir gjort først. Jo mer spesifikk du er angående dine plager, desto lettere for oss er det å vite hvor vi skal begynne å lete. Dette vil danne en viktig basis for videre klinisk undersøkelse.

STRUKTURELL ANALYSE

Under den fysiske undersøkelsen vil et søk etter konkrete tegn og årsaksmekanismer foretas. Vanligvis vil dette foregå ved hjelp av holdningsmessige, palpative, ortopediske og nevrologiske undersøkelser, avhengig av hva det er som plager pasienten. Supplementære undersøkelser slik som muskelskjelett-, vaskulær- eller transorbital ultralyd kan også brukes.

DYNAMISK ANALYSE

Enkelte problemer er vanskelige å identifisere ved statisk undersøkelse. Skuldersmerter er, for eksempel, kanskje et av de vanligste problemene som  krever dynamisk undersøkelse, da abnormal skulderbladbevegelse nærmest alltid demonstreres hos denne pasientgruppen.

SPESIFIKK OPPTRENING

Når årsaken til ditt problem har blitt identifisert, vil du bli foreskrevet helt konkrete, spesifikke rehabiliteringsprotokoller for å bedre situasjonen. Hjemmeleksen baseres vanligvis på holdningsmessige and rehabilitative øvelser. Oppfølgning skjer vanligvis hver 4-8.